Chỉ cần thêm 1 bước nữa!

Bạn sẽ nhận được email từ tôi bất cứ lúc nào, yêu cầu bạn xác nhận yêu cầu của mình để nhận thêm nội dung.

Tôi làm điều này để đảm bảo rằng (bạn muốn nhận tin từ chúng tôi chứ không phải bất kỳ nhẫm lẫn nào). Nó sẽ giống như thế này:

kiem-tra-hom-thuNếu bạn không thấy email đó từ tôi trong vòng vài phút, hãy kiểm tra thư mục quảng cáo của bạn để đề phòng.